Badania dodatkowe

Najprostsze informacje dodatkowe o trawieniu i wchłanianiu daje badanie makroskopowe kału: konsystencja, barwa, domieszki. Wartość orientacyjną ma oznaczanie mikroskopowe nie strawionych włókien mięsnych w kale (bardzo rzadko spotykane), kulek tłuszczu (najważniejsze, jeśli występują mnogo) i nie strawionej skrobi (występuje tylko przy bardzo dużej niedomodze trzustki). Stosowanego w tym celu uprzedniego obciążenia dietą Schmidta chorzy często nie znoszą. Badanie to ma małą wartość dyskryminacyjną, a jedynie ze względu na swą prostotę może mieć charakter skriningowy. Dokładniejszą metodą jest określenie wagowe zawartości tłuszczu w kale. Normalna zawartość w kale dobowym wynosi 2—5 g. Można też wykonywać oznaczenie azotu w kale dobowym. Dokładne tego rodzaju oznaczenia w standardowych pokarmach i w kale informują nas o przyswajalności pokarmów. Te tzw. badania bilansowe są bardzo trudne i wymagają organizowania specjalnych oddziałów, stąd też są wyjątkowo wykonywane. Do oceny wchłaniania jelitowego posługujemy się testem ksylozowym. Normalnie wydziela się z moczem w ciągu 5 godzin ponad 20% podanej dawki. Mniejsze wydalanie przy sprawnych nerkach przemawia za utrudnionym wchłanianiem jelitowym.

You may also like...