Badanie krwi

Badanie krwi ma podstawowe znaczenie. Zalecane jest obecnie badanie krwi żylnej, pobranej do specjalnej buteleczki z antykoagulantem, gdyż w ten sposób pobrana krew daje najmniejszy błąd. Badanie krwi z opuszki palca daje większe wahania wyników i o 5—10% niższe wartości hemoglobiny i erytrocytów. Sposób ten jest wygodny w szybkich badaniach orientacyjnych lub gdy trzeba uniknąć nakłucia żyły. Z pobranej krwi wykonuje się rutynowo bada-inie erytrocytów, hemoglobiny, leukocytów oraz rozmazy. Bliższe szczegóły badań specjalistycznych podano przy omówieniu poszczególnych układów. dość) i przyspiesza akcja serca (tętno szybkie, nitkowate) oraz zwiększa jego rzut. Oddech ulega przyspieszeniu. Duże krwotoki, zwłaszcza przy utracie 1/8 krwi krążącej, mogą przekroczyć zdolności regulacyjne i prowadzić do śmierci wśród objawów zapaści. Przy mniejszych, po fazie oligowolemii następuje wyrównanie objętości krwi krążącej (rozwodnienie), a następnie układ krwiotwórczy pod wpływem erytropoetyny uzupełnia elementy morfotyczne. Do ważnych mechanizmów adaptacyjnych w aiedokrwistościach należy też przesunięcie krzywej dysocjacji HbO2 w prawo pod wpływem wzrostu poziomu 2, 3-dwufosfoglicerynianu w niedotlenionych tkankach. Obraz kliniczny. Najczęstszymi skargami są: nagłe osłabienie, silne pragnienie, czasem zaburzenia widzenia. Badaniem fizykalnym stwierdza się: skórę bladą, pokrytą zimnym potem, szybkie i słabo napięte tętno, niskie ciśnienie tętnicze krwi. Objawy te nasilają się przy próbie pionizacji.

You may also like...