Białaczki

Białaczki są chorobami rozrostowymi układu białokrwinkowego, objawiającymi się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach. Ze względu na ogólne podobieństwo zmian we krwi, głównie wysoką leukocytozę, różne typy białaczek były początkowo traktowane jako jedno schorzenie. Z czasem, dzięki postępom w diagnostyce, zaczęto wyróżniać coraz więcej typów białaczek, pochodzących z układu granulocytowego lub limfoidalnego. Dlatego w zasadzie słuszniej byłoby omówić je osobno, w ramach schorzeń tych dwóch układów. Tradycyjnie jednak białaczki omawiane są we wspólnym rozdziale, co ma praktyczne uzasadnienie w podobieństwie objawów przewodnich. Częstość zgonów na różne białaczki wynosi około 7/100 000 mieszkańców. Obserwuje się przy tym znaczne różnice rasowe. Niektórzy autorzy wskazują na wzrost zachorowalności na białaczki o ok. 4°/o rocznie związany najpewniej ze zwiększeniem liczby czynników szkodliwych w otoczeniu i zaburzeniami w składzie środowiska. Białaczki występują częściej u mężczyzn niż u kobiet (3 : 2). Poszczególne typy wykazują przy tym maksymalną częstość występowania w różnych grupach wieku. Ostra białaczka limfatyczna występuje np. głównie u dzieci i ludzi młodych, przewlekła limfatyczna — przeważnie u starszych, po 40 r. ż., szpikowa — w średnim wieku.

You may also like...