Choroba reumatyczna

Cierpi na tę chorobę co czwarty Polak. Wynika ona z nadmiernego obciążenia „zużycia” stawu w czasie długiego życia człowieka. Dlatego dolegliwość ta występuje głównie u ludzi starszych. Wcześniejszemu wystąpieniu zmian zwyrodnieniowych w stawach sprzyjają, takie czynniki, jak: powtarzające się mikrourazy związane z ciężką pracą fizyczną, a także praca w niezmiennej pozycji ciała. Rozwojowi zmian zwyrodnieniowych sprzyja ponadto nieodpowiednie ubieranie się do prac polowych, np. używanie gumowego obuwia bez odpowiedniego ocieplenia, a także częste przeziębienia. Na prawidłową funkcję układu kostno-stawowego niekorzystnie wpływa otyłość. Pod wpływem tych wszystkich czynników dochodzi do zwyrodnienia chrząstki stawowej, tworzenia się dziobów i guzków okołostawowych, zniekształcenia obrysków stawów, ograniczenia ruchów i bólu. Choroba najczęściej zaczyna się w jednym dużym stawie, a następnie przechodzi na pozostałe stawy, prowadząc w konsekwencji do kalectwa. Szczególną postacią choroby zwyrodnieniowej są zmiany w kręgosłupie, którym towarzyszą najczęściej bóle korzonkowe, spowodowane uciskiem zniekształconych kręgów kręgosłupa na wychodzące z rdzenia kręgowego nerwy. W zależności od lokalizacji zmian zwyrodnieniowych spotyka się różnorodne objawy chorobowe.

You may also like...