Choroby otrzewnej

Otrzewna jest cienką i rozciągliwą błoną o powierzchni bliskiej wielkością powierzchni ciała. Dzięki obfitemu pofałdowaniu mieści się ona w jamie brzusznej. Zaopatrzona jest obficie w sieć naczyń limfałycznych i krwionośnych, a że grubość jej sięga zaledwie około 0,1 mm, ma duże możliwości przepuszczania płynu w obu kierunkach. Sekrecja wody z drobnocząsteczkowymi substancjami odbywa się na zasadzie dyfuzji. Łatwo do otrzewnej przedostają ,się np. mocznik i związki ‚azotowe wydzielane normalnie z moczem, co stwarza warunki do skutecznej terapii niedomogi nerek za pomocą dializ otrzewnowych. Duża jest też zdolność wchłaniania przez otrzewną. W ciągu l godziny otrzewna może wchłonąć tyle wody, ile odpowiada 8% wagi płynów ustrojowych. Także niedyfundujące i większe cząsteczki mogą być wchłaniane za pomocą transportu czynnego lub drogą pinocytozy. Normalnie znajduje , się w jamie otrzewnej znikoma ilość płynu, która jest wyrazem dynamicznej równowagi pomiędzy sekrecją a resorpcją. Szybkość obu procesów może wzrastać, a resorpcji może nie nadążać za wydzielaniem. Wszystkie procesy prowadzące do przekrwienia otrzewnej — tak zapalenie, jak i zastój — sprzyjają temu nasileniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że duża zdolność resorpcyjna dotyczy nie tylko- wody, ale i ewentualnie toksyn, a nawet przenikania drobnoustrojów. Dużą rolę odgrywa przy tym system limfatyczny.

You may also like...