Czynność ruchowa i resorpcyjna

Czynność ruchowa jelita ma charakter zarówno perystaltyczny, jak i odcinkowy. Bodźcem do niej jest sama treść jelitowa oraz odruchowo fakt przyjmowania pokarmu; występują też bodźce emocjonalne. Akt defekacji jest -bardzo złożoną grą odruchów sięgających daleko poza samą prostnicę i dodatkowo kontrolowanych wolą na poziomie zwieracza zewnętrznego odbytu i za pomocą tłoczni brzusznej. Związanie tej czynności z funkcjami psychicznymi, takimi jak świadomość społeczna, poczucie estetyki i własne odczucia wyrobione w tradycjach pokoleń uzależniają ją bardzo od kory mózgowej, która też informowana jest o nadchodzących impulsach idefekacyjnych. W tej bardzo długiej i bardzo złożonej drodze regulacji i kontroli zaburzenia zachodzić mogą na różnych piętrach, najczęstsze jednak przyczyny zaparć i są natury psychogennej. W jelicie grubym odbywa się też wchłanianie wody, elektrolitów, aminokwasów i witamin. Wchłanianie wody jest szczególnie łatwe, toteż tą,-drogą można za pomocą wlewu kroplowego wyrównywać niedobór wody i soli. Natomiast nie ma możliwości przyswojenia tłuszczów i białek, toteż dawniej stosowane odżywianie za pomocą wlewów doodbytniczych mleka, jajek itp. jest zupełnie niecelowe. Jelito grube jest bardzo bogate we florę bakteryjną, która dokonuje fermentacji pozostałych węglowodanów, ‚”powoduje gnicie pozostałych białek, bierze udział w syntezie witamin i w różnych procesach metabolicznych.

You may also like...