Depresja psychotyczna

Depresja psychotyczna objawia się trojako: emocjonalnie, fizycznie i intelektualnie. Pacjent czuje się przygnębiony, przestraszony, bezwartościowy i nie ma nadziei na zmianę. Smutek towarzyszy mu nawet w sytuacjach zabawnych. Trudno mu zainteresować się czymkolwiek. Wykonanie jakiejkolwiek czynności wymaga ogromnego wysiłku. Pracuje i myśli bardzo wolno. Zmusza się do udzielenia najprostszej odpowiedzi. W ostrych przypadkach, zwanych stuporem, pacjent w ogóle przestaje mówić i nie podejmuje żadnych działań. Wymaga pełnej opieki włącznie z karmieniem. Depresja psychotyczna sięga dalej niż depresja neurotyczna występująca w neurastenii. Jest głębsza, trwa dłużej i istnieje większe prawdopodobieństwo, że zakończy się samobójstwem. W dwóch psychozach funkcjonalnych depresja stanowi główny objaw. Jest to melancholia inwolucyjna i zespół maniakalno-depresyjny, zwane zaburzeniami afektywnymi, ponieważ głównym symptomem jest dezorganizacja emocji.

You may also like...