Eliminowanie emocji

Niektórzy ludzie świadomi licznych negatywnych skutków emocji twierdzą, że emocje należy wyeliminować. Kiedy uświadamia się im, że wymagałoby to zniszczenia sporej części mózgu, sugerują czasami posunięcie zastępcze. Wystarczy, mówią, wyeliminować świadomość emocji. Osiągnięcie tego efektu nie zaszkodzi mózgowi, twierdzą, wystarczy bowiem tylko przeciąć nerwy, które przewodzą uczucia. Tego rodzaju operację przeprowadzano już wielokrotnie, nie tylko na zwierzętach, ale i na ludziach. Zabieg ten nazywa się lobotomią, a polega na przerwaniu połączeń nerwowych mózgu z jego płatami czołowymi. Lobotomię przeprowadzano jedynie na ludziach chorych umysłowo, których reakcje emocjonalne były gwałtowne i nieobliczalne i u których zawiodły wszelkie inne sposoby leczenia. Efekt częściowego wytłumienia emocji jest trwały, natomiast walor terapeutyczny zabiegu pozostaje wątpliwy. U pacjentów po lobotomii znika ich straszliwe podniecenie. Stają się względnie spokojni, mniej gwałtowni, czasem nawet apatyczni. Na jakiś czas może wystąpić u nich powrót do nawyków z okresu dzieciństwa. Po pewnym czasie udaje im się przezwyciężyć tę regresję, natomiast kwestia, w jakim stopniu po takim zabiegu cofa się sama psychoza, pozostaje nadal kwestią sporną.

You may also like...