Gruźlica jelit

Pierwotna gruźlica jelit jest bardzo rzadka. W miarę opanowywania gruźlicy płuc wtórną gruźlice jelit spotykamy też coraz rzadziej. Lokalizuje się ona najczęściej w okolicy kątnicy, dając zmiany naciekowe i owrzodzenia w ścianie jelita; towarzyszyć im mogą zmiany serowato-zapalne sąsiednich węzłów. Objawy kliniczne mogą być bardzo niewyraźne lub też alarmujące, jak silne bóle, gorączka, bywają też biegunki i zaparcia. Czasami występować mogą objawy przewężenia jelit. Powikłaniem bywa gruźlicze zapalenie otrzewnej, krwotok, perforacja. Palpacyjnie nierzadko wyczuć się daje tkliwy, nieruchomy, głęboko położony opór. Współistnienie czynnych zmian w płucach powinno sugerować pochodzenie choroby. Innym nierzadkim miejscem występowania gruźlicy jelit jest odbyt. Cechą charakterystyczną tej postaci jest skłonność do tworzenia ropni okołoodbytniczych i przetok, co tłumaczy się tym, że końcowy odcinek jelita pozbawiony jest osłony otrzewnej. Leczenie gruźlicy jelit nie różni się od leczenia gruźlicy płuc i musi być tak samo długotrwałe.

You may also like...