Konsultacja z chirurgiem

w każdym przypadku zapalenia otrzewnej należy chorego skonsultować z chirurgiem. Wszelkie wyczekiwanie w tych przypadkach jest szkodliwe i im wcześniejszy będzie zabieg chirurgiczny, tym lepsze jego wyniki. O momencie zabiegu decydować jednak musi chirurg. Nie wolno ani powstrzymywać chirurga od zabiegu ze względu na ciężki ogólny stan pacjenta, ani też ponaglać go. Chirurg musi mieć czas na przygotowanie chorego do zabiegu (jeśli internista tego wcześniej nie zrobił). Chory nie jest w stanie przetrzymać zabiegu operacyjnego wykonywanego w stanie zapaści, natomiast wyprowadzenie go z niej jest zwykłe możliwe. Niezależnie od zabiegu podawanie antybiotyków jest tu też konieczne. Za drugi wyjątek od reguły przyjmuje się obecnie zachowawcze leczenie ostrego zapalenia otrzewnej powstałego w następstwie przebicia wrzodu żołądka w przypadkach, w których wiek chorego, a zwłaszcza jego krążenie i stan ogólny każą wątpić w szczęśliwe zakończenie zabiegu. Przy masywnym leczeniu antybiotykami, stałym odsysaniu treści żołądkowej i leczeniu wspomagającym (p. niżej) udaje się często doczekać ograniczenia zapalenia i zamknięcia miejsca perforacji. Leczenie wspomagające zarówno w przypadkach operowanych, jak i nie operowanych polega nie tylko na stosowaniu antybiotyków, ale na utrzymaniu odpowiedniego środowiska wodnego ustroju wlewami dożylnymi.

You may also like...