Leczenie zwyrodnień

Ze względu na nieodwracalność zwyrodnień leczenie jest bardzo trudne, a pełne wyleczenie, nawet na drodze zabiegów operacyjnych, jest w zasadzie niemożliwe. Leczenie więc sprowadza się do łagodzenia objawów choroby, a nie zmierza do usunięcia jej przyczyny. Trwałemu kalectwu zapobiegają zabiegi fizykoterapeutyczne. Niektóre z nich pacjent może wykonywać sam w warunkach domowych, np. gimnastykę, kąpiele lecznicze, okłady rozgrzewające, nagrzewania. W razie bardzo dużego nasilenia dolegliwości konieczne staje się leczenie farmakologiczne oraz bardziej intensywna rehabilitacja prowadzona już w warunkach szpitalnych (wyciągi). Korzystne efekty osiąga się także w czasie leczenia sanatoryjnego. Czasami ostatecznym ratunkiem przed całkowitym unieruchomieniem zajętych stawów staje się zabieg operacyjny, o którym decyduje ortopeda. Wobec małej skuteczności terapii w chorobie zwyrodnieniowej większy nacisk należy położyć na działalność zapobiegawczą. Polega ona na unikaniu nadmiernego przeciążenia stawów, stosowaniu właściwej odzieży, obuwia do prac w polu, unikaniu przeziębień, racjonalnym odżywianiu, stosowaniu przerw przy pracach wymagających stałej pozycji ciała przez długi okres kopanie ziemniaków, plewienie itp.), odpowiednim wypoczynku po pracy, stałym podnoszeniu oświaty sanitarnej.

You may also like...