Marskość żółciowa

Marskość żółciowa wtórna jest chorobą, której patomechanizm wywodzi się nie z miąższu wątroby, a z dróg żółciowych. Czynnikami wywołującymi są przeszkody i zastój w odpływie żółci oraz stany zapalne dróg żółciowych. Jest to nierzadka postać marskości, zwłaszcza wśród zaniedbanych przypadków chorób dróg żółciowych. Klinicznie znamionuje się okresowymi nasileniami żółtaczki, świądem skóry; przy komponencie zapalnym — gwałtownymi wzrostami gorączki, poprzedzonej dreszczami, z wysoką leukocytozą i OB, często z napadami kolki żółciowej. W badaniach dodatkowych, oprócz ww. objawów szczególną rolę przywiązuje się do wysokich wartości fosfatazy alkalicznej, GGTP lub ŁAP, zwykle równoległych ze wzrostem bilirubiny, a także do aktywności A1AT jako wskaźnika uszkodzenia miąższu wątroby przez stan zapalny szerzący się z dróg żółciowych. W przeciwieństwie do poprzednich form marskości czynność biał-kotwórcza długo pozostaje nie upośledzona i proteinogram nie przypomina obrazu w marskości pozapalnej. Osobliwością marskości żółciowej w przeciwieństwie do pomartwiczej lub alkoholowej jest wysokie stężenie lipidów w surowicy, która pozostaje przy tym przejrzysta. W tej chorobie długo nie ma skłonności do ascites. W obrazie laparoskopowym uderzające jest obok nierówności powierzchni plamiste zielonkawe lub szarozielone zabarwienie, często na brunatnym tle. Bardzo często liczne zrosty otrzewnowe utrudniają lub nawet uniemożliwiają oglądniecie wątroby. Biopsji wątroby nie należy wykonywać w tych stanach.

You may also like...