Motywy seksualne

Motywy seksualne są podobne do motywów przetrwania w tym sensie, że stanowią bezpośredni wyraz potrzeb ciała, jednakże przypominają również motywy społeczne, ponieważ podlegają znacznym modyfikacjom. Społeczne konwencje udaremniają bezpośrednią realizację popędu seksualnego pojawiającego się już w okresie dzieciństwa. Przeszkody natury ekonomicznej i konwencje społeczne utrudniają jego zaspokojenie także w okresie dojrzewania. Z powodu tych utrudnień popęd seksualny zaczyna się wiązać z wieloma bodźcami zastępczymi i wieloma zastępczymi reakcjami. Obrazki, opisy, części ubrania i wiele innych przedmiotów zaczyna funkcjonować jako bodziec seksualny, natomiast taniec, gry i inne jeszcze bardziej odległe zachowania zaczynają grać rolę reakcji przystosowawczych. Owe „okrężne” zaspokojenia oraz społeczne konwencje, które są ich przyczyną, powodują, że motywy seksualne bywają narażone na szczególne niebezpieczeństwo niewłaściwych reakcji adaptacyjnych.

You may also like...