Narażenie na astmę

Wykazano, że narażeni na tę chorobę są rolnicy pracujący przy produkcji roślinnej, zwłaszcza stykający się ze spleśniałymi: ziarnem, trawami, paszami, zielonkami i słomą. Wśród osób narażonych stwierdza się około 10—15% wrażliwych na odczyny serologiczne i alergiczne typowe dla „płuca rolnika”. Podobne zmiany opisywano także u hodowców gołębi oraz u pracowników przemysłu spożywczego stykających się z kompostem grzybowym, trzciną cukrową i bawełną. W Polsce na tę chorobę zapada rocznie około 500 osób. Schorzenie rozpoczyna się nagle dusznością oraz silnym kaszlem, którym towarzyszą gorączka i dreszcze. Niekiedy po zlikwidowaniu kontaktu ze zgniłym sianem lub innym materiałem uczulającym dolegliwości mogą ustąpić. W wielu jednak przypadkach zmiany w oskrzelach i w płucach, początkowo odwracalne, utrwalają się i dochodzi do zwłóknienia płuc i do wtórnego nadmiernego obciążenia, a następnie do uszkodzenia serca. Nie wszystkie przypadki astmy oskrzelowej mają podłoże alergiczne. Otóż okazało się, że znaczna część cierpi na inną postać choroby, na tzw. zespół r astmatyczny, zwany również astmą wewnątrzpochodną, w odróżnieniu od omówionej — alergicznej, zw. inaczej — zewnątrz pochodną. Zespół astmatyczny charakteryzuje się dusznością, która pojawia się lub nasila przy przeziębieniach, zakażeniu dróg oddechowych, przy istnieniu ogniska zakażenia w innych narządach.

You may also like...