Niedokrwistość prawdziwa

Ma ona charakter pierwotnego schorzenia mieloproliferacyjnego, przebiegającego z równoczesnym wzrostem liczby erytrocytów, granulocytów i płytek. Występuje dość rzadko; częściej u mężczyzn po 50 r, ż. Etiopatogeneza. Jest to tzw. schorzenie mieloproliferacyjne o bliżej nie wyjaśnionym charakterze, czasem przechodzące w mielosklerozę lub przewlekłą białaczkę szpikową. Obraz kliniczny. Przebieg jest przewlekły. Skargi chorych oraz objawy fizykalne są podobne jak w poliglobulii. W odróżnieniu od nich stwierdza się jednak często powiększenie śledziony, czasami również wątroby. Częstym powikłaniem są zakrzepy żylne i zatory płuc oraz mózgu, spowodowane zagęszczeniem krwi oraz nadpłytkowością. Dosyć często obserwuje się też wrzód żołądka i dwunastnicy 76 skłonnością do krwawień. Rozpoznanie opiera się na następujących objawach: 1) podwyższenie liczby erytrocytów, Hb, Ht, 2) podwyższona leukocytoza, 2) nadpłytkowość, 4) wysoka aktywność fosfatazy alkalicznej granulocytów, 5) niski OB, 6) w szpiku pobudzenie trójukładowe, głównie jednak erytroblastyczne, 7) prawidłowe wysycenie krwi tętniczej O2, 8) często upośledzona kurczliwość skrzepu, 9) czasem podwyższenie poziomu kwasu moczowego we krwi spowodowane zwiększonym rozpadem komórek.

You may also like...