Nitropenie nabyte

Są spowodowane środkami chemicznymi i lekami, mogą wystąpić u każdego osobnika, jeżeli dawka i czas działania są dostatecznie duże, by wywołać zmiany miflotoksyczne. Występowanie. Wzrost częstości zachorowań obejmuje zarówno miasta, jak i okręgi rolnicze i jest związany ze wzrostem chemizacji środowiska, z powszechnym i częstym nieumiejętnym stosowaniem środków chemicznych przy produkcji żywności, w gospodarstwie •domowym i w miejscu pracy, z lekomanią itp. Etiopatogeneza. Jak już podano, neutropenie te są zależne od czasu działania czynnika wywołującego i jego dawki. Istnieją jednak pewne różnice osobnicze w tolerancji dawek, co może utrudniać różnicowanie ze stanami na tle idiosynkrazji lub alergii. Warto tu zaznaczyć, że niektóre środki (np. chłoramfenikol, butapirazoł, benzen) mogą powodować neutropenie toksyczne o różnym patomechanizmie, a u osób wrażliwych neutropenie z idiosynkrazji lub alergiczną. W około 80% udaje się ustalić czynniki wywołujące, pozostałe przypadki określane są jako neutropenie idiopatyczne. Patomechanizm neutropenii toksycznych jest różny, a każdemu z typów odpowiada pewien zestaw najbardziej prawdopodobnych czynników wywołujących. Typ I-A aregeneracyjny powstający w wyniku bezpośredniego działania cy-totoksycznego, hamującego procesy podziałowe i dojrzewania. Wywołany jest przez środki alkilujące (np. cyklofosfamid), antymitotyki (np. winkrystyna) itp. Podobnie działają promienie jonizujące. Neutropenia występuje tu po 7—10 dniach od początku ekspozycji i ustępuje po l—2 tygodniach od jej zakończenia.

You may also like...