Nowotwory jelita

Jelito cienkie jest rzadko siedzibą nowotworów. Mogą być jednak bardzo różnorodne, tak łagodne, jak i złośliwe. Polipy występować mogą zarówno odosobnione, jak i w zespole Peutz-Jeghersa; spotyka się mięśniaki, które czasem ulegają nekrozie lub przemianie mięsakowej, tłuszczaki, włókniaki, nerwiaki również przechodzące w neuiosarcoma i naczyniaki, ujawniające się niekiedy przygodnie znacznym krwotokiem. Wspólną ich cechą jest bardzo wolny wzrost i bezobjawowość, dopóki ich wymiary nie zaczną powodować zaburzeń pasażu jelitowego. Zarówno krwotok, jak i objawy niedrożności są wskazaniem do badania radiologicznego, które ujawnia umiejscowienie i ogólny charakter zmiany. Jest to zarazem wskazanie do leczenia operacyjnego. Osobną wzmiankę poświecić należy karcynoicłowi, t j. guzowi zbudowanemu z komórek chromo- i srebrochłonnych, który produkuje obficie serotoninę. Uwalniana do krwi powoduje napadowe zaczerwienienie skóry, głównie na twarzy. Towarzyszą temu poty, bóle głowy, kołatanie serca, duszność. Ze strony przewodu pokarmowego występują biegunki, rzadziej wymioty. Przy dłużej trwającej chorobie następuje zwłóknienie wsierdzia w prawym sercu. Ten bardzo bujny i rzucający się w oczy obraz chorobowy alarmuje chorego dużo wcześniej niż pojawiają się objawy bólowe lub mechaniczne spowodowane guzem.

You may also like...