Objawy raka żołądka

Objawy raka żołądka są mało typowe. Typowy zespół alarmujących objawów w postaci krwotoku, bólów, wyniszczenia, czasem gorączki przychodzi późno. Niejednokrotnie jednak jesteśmy zaskoczeni olbrzymimi zmianami w żołądku, łącznie z dającym się wymacać przez powłoki guzem i skąpością lub wręcz brakiem poprzednich skarg chorego. Stąd powstało przekonanie, że rak żołądka jest długo bezobjawowy, a wskutek tego jest niewykrywalny. Nagromadzenie w ostatnich latach dużego już materiału wczesnych raków pozwoliło zrewidować zagadnienie symptomatologii. Okazało się, że chory z wczesnym rakiem żołądka, podobnie jak i wielu chorych z formą zaawansowaną, skarży się na pobolewania w dołku podsercowym, mdłości, odbijania, czasem zgagę. Wymioty należą do objawów późnych. Zaskakujące było stwierdzenie, że nosiciele wczesnych zmian już tak wcześnie wykazują znaczny ubytek wagi. Do dalszych objawów należy utrata apetytu, a szczególnie charakterystyczny jest wstręt do mięsa. Jakkolwiek powyższe objawy —zwłaszcza występując pojedynczo, a nie w zespole — są mało znamienne, to jednak nie można powiedzieć, że to stadium choroby jest całkiem bezobjav.rowe. W zestawieniu znalezionych w Europie w ciągu ostatnich 5 lat 1195 przypadków wczesnego raka tylko 6% okazało się bezobjawowych. Godne uwagi jest zaś, że 16% chorych z tej serii wykazywało już przebyte mniejsze lub większe krwawienie. Co więcej, czas trwania tych objawów z chwilą wykrycia wczesnego raka sięgał — jak się okazało — przeciętnie l roku, a przy tzw. formach zapadniętych nawet 2 lata.

You may also like...