Osobowość

Niewiele jest osób, które są w pełni zadowolone z siebie. Większość ludzi jest przekonana, że brak im pewnych właściwości, które gwarantują „społeczny sukces”. Wśród tych właściwości szczególnie wymienia się jedną, popularnie nazywaną „osobowością”, często myloną z urokiem osobistym lub z czymś, co powoduje, że mówimy o jego właścicielu: „Oto ktoś z osobowością”. Dla psychologów słowo „osobowość” znaczy jednak coś więcej. Na osobowość jednostki składają się wszystkie jej cechy. Owe cechy są wyabstrahowane z jej zachowania. Niektóre cechy wiążą się ze sposobem, w jaki dana osoba działa. „Szybkość” i „wytrwałość” stanowią doskonałe przykłady cech charakteryzujących działanie. Niektóre cechy są bardziej związane z postawami, na przykład towarzyskość lub patriotyzm. Jednakowoż cechy charakteryzujące postawy mówią więcej o tzw. stylu zachowań niż o ich rzeczywistej naturze. Jeszcze inne cechy wskazują na zainteresowania. Do najważniejszych cech osobowości zaliczamy też cechy emocjonalne, jak optymizm i pesymizm, skłonność do irytacji, uleganie nastrojom, spokój i pobudliwość. Istnieją tysiące cech, których nazwanie okazało się społecznie niezbędne. Psycholog Gordon W. Allport wyszukał w wydanym w 1925 roku New International Dictionary Webstera 4500 słów oznaczających odrębne formy jednostkowych ludzkich zachowań.

You may also like...