Postacie marskości

Występowanie marskości po wirusowym zapaleniu wątroby oceniane jest różnie — na 5—28% wszystkich przypadków marskości. Związek tych chorób oceniany jest najczęściej na podstawie luźnego wiązania dwu faktów, a mianowicie, że pacjent z marskością ma w wywiadzie przebytą niegdyś żółtaczką zakaźną. W sposób przekonujący związek taki daje się prześledzić tylko w przypadkach, które — pozostając pod stałą obserwacją lekarską po przebyciu ostrego zapalenia wirusowego — przeszły w stan przewlekłego agresywnego zapalenia i wkrótce doprowadziły do definitywnego obrazu marskości. Podstawą tworzenia się dużych guzowatości i głębokich blizn są ogniska nekrozy powstałe w obszarach ataku wirusowego. Nierówności te przy twardej wątrobie i na jej ostrym brzegu dają się często wyczuć przy palpacji. Powiększenie śledziony jest w tej grupie bardzo częste. Częściej też stwierdza się niedobory humoralnych składników krzepnięcia, stwarzające większe zagrożenie krwawieniami. Stwierdza się także obniżoną produkcję albumin i innych białek (np. ChE), a wzmożoną IgG. Prognoza jest w tej formie marskości gorsza niż w alkoholowej z uwagi na postępujący cheirakter uszkadzania miąższu wątroby. Ż tym wiąże się często spotykana w tej grupie wzmożona aktywność transaminazowa osocza; często lekka hiperbilirubinemia i subicterus, wydłużona próba BSP. Obraz laparoskopowy pozapalnej, czyli ponekrotycznej marskości przedstawia głębokie bruzdy na powierzchni i grube, różnej wielkości guzy o różnorodnych odcieniach zabarwienia. Nabrzmiałe i pokręcone żyły podtorebkowe, krążenie oboczne, wodobrzusze.

You may also like...