Powikłania kamicy

Losy chorych zależą głównie od powikłań. Do najczęstszych należą: zapalenie pęcherzyka żółciowego, żółtaczka zaporowa, wodniak lub ropniak pęcherzyka, odleżyna ściany pęcherzyka, zapalenie otrzewnej około-pęcherzykowe, zapalenie trzustki. Do rzadszych należą: rak pęcherzyka żółciowego, przetoka pęcherzykowo-jelitowa, niedrożność jelitowa spowodowana uwięźnięciem kamienia i inne. Leczenie. Najlepszym leczeniem zdecydowanej kamicy żółciowej jest zabieg operacyjny, który należy zawsze doradzać, gdy tylko nie ma zasadniczych przeciwwskazań. Nie operuje się bowiem po to, aby usunąć ból, tylko po to, aby uniknąć rozlicznych i naprawdę groźnych powikłań, które wyżej wymieniono. Zbyt późna cholecystektomia. zwykle nie jest w stanie usunąć wcześniejszych powikłań. Usunięcie pęcherzyka żółciowego nie wywołuje żadnych uchwytnych dolegliwości. Życiowym wskazaniem jest obturacja kamieniem przewodu żółciowego wspólnego. Leczenie zachowawcze ostrego ataku polega na ułożeniu w łóżku, ścisłej diecie, podawaniu leków przeciwbólowych (Pyralginum), rozkurczowych (papaweryna), wagolitycznych (Spasmo-phen, atropina). Często konieczne jest wstrzyknięcie Dolarganu. Pomocne może być zastosowanie ciepłych okładów pod warunkiem, że nie ma gorączki ani objawów otrzewnowych. W razie objawów zapalnych — antybiotyki, np. 2 g chloramfenikolu (Detreomycyna) lub 1,5 g ampicyliny dziennie.

You may also like...