Problemy wieku dorastania

Z wyjątkiem rzadkich przypadków nieprawidłowości o podłożu biologicznym chłopcy i dziewczęta osiągają dojrzałość seksualną we wczesnej fazie okresu dorastania, a dojrzałość fizyczną pod koniec tego okresu. Każdy z tych procesów ma charakter nieodwracalny, jest więc niezależny od woli jednostek. Zatem rzeczywiste problemy okresu dorastania leżą w sferze dojrzałości społecznej, emocjonalnej, moralnej oraz ekonomicznej. Zmiany w niektórych z tych obszarów są nieuniknione także dlatego, że hormony płciowe wpływają na poziom dojrzałości w zakresie zainteresowań i postaw młodzieży. Jednakże, w większej mierze, zależy to od samego młodego człowieka, od jego rodziny, przyjaciół, szkoły i społeczności, które wpływają na to, czy stanie się on w pełni osobą dorosłą czy też nie. Aby uniknąć szkodliwych skutków emocji, nie musimy rzecz jasna poddawać się natychmiast lobotomii. Emocje nie muszą być eliminowane, skoro w większości wypadków możemy je koni rolować. Psychologowie będą ostatnimi, którzy zechcą opowiedzieć m za posunięciem tej kontroli do jakiejkolwiek eliminacji ego. Choć jeden z psychologów, Laurence F. Shaffer, udowadniał, i nie zaszkodziłoby całkowite wyeliminowanie lęku. Twierdził on że „lęk jest czystym stanem niedostosowania i nie da się w żaden sposób wykazać jego użyteczności”.

You may also like...