Przetrwale przewlekle zapalenie wątroby

Przetrwałe przewlekłe zapalenie wątroby charakteryzuje się tym, że może trwać bardzo długo, a stan pacjenta nie wykazuje tendencji do pogarszania się. Aktywność enzymów wskaźnikowych w osoczu jest w granicach normy lub niewiele wyższa. Fosfataza alkaliczna prawidłowa, GGTP jeśli podwyższona to nieznacznie. Bilirubina zwykle prawidłowa, retencja BSP bywa nieznacznie wydłużona. Również proteino-gram bywa w granicach normy, choć IgM mogą być wzmożone. Próby kłacz-kujące mogą wykazać miernie podwyższone wartości. Przy słabo uchwytnych zmianach biochemicznych główna rola w ustalaniu rozpoznania przypada badaniom morfologicznym. Laparoskopowo stwierdza się zwykle wątrobę większą, o zaokrąglonym brzegu, w zmleczałej i zgrubiałej torebce Gilssona na jej powierzchni. Często jedynie na brzegu wątroby i jej powierzchni można zobaczyć nierównomierne zabarwienie miąższu oraz niewielkie nierówności. Biopsja wykazuje nacieki drobno-komórkowe w przestrzeni wrotnej, zmiany balonowate i degeneracyjne komórek wątrobowych, ale blaszki graniczne i struktura płatków wątrobowych pozostają nie naruszone. Leczniczo wystarcza zakaz picia alkoholu i chronicznego używania leków oraz wstrzymanie się od większych wysiłków fizycznych. Dieta bogatowitaminowa i bogatobiałkowa, niskotłuszczowa. Należy dbać o regularność wypróżnień. Wszelkie intensywne leczenie rozlicznymi rynkowymi lekami polecanymi „dla chorób wątroby” jest wręcz niewskazane, podobnie jak i kortykoterapia.

You may also like...