Psychoza i niepoczytalność

Wspomnieliśmy wcześniej, że niektóre przestępstwa są popełniane przez psychotyków — ludzi, których osobowość jest tak silnie zaburzona, że tracą oni niemal całkowicie kontakt z rzeczywistością. Stan taki psychologia określa mianem psychozy. Nie wszyscy psychotycy popełniają czyny kryminalne, ale wszyscy zachowują się w taki sposób, że większość ludzi określa to zachowanie jako zupełnie niezgodne z wymogami sytuacji społecznych. Określenia „niepoczytalny” i „psychotyk” nie są pojęciami całkowicie równoznacznymi. „Niepoczytalność” to określenie prawnicze. Dotyczy człowieka, który nie dostrzega różnicy między dobrem a złem i zarazem nie jest — w powszechnie przyjętym sensie — odpowiedzialny za swoje czyny. „Psychotyk” to termin medyczny. Oznacza jednostkę nieprzystosowaną, a nieprzystosowanie to obejmuje wszystkie poziomy osobowości. Czym różni się od neurotyka całkowicie nieprzystosowany, niezdolny do samokontroli, pozbawiony poczucia rzeczywistości psychotyk? Nerwica w oczywisty sposób utrudnia opanowanie rzeczywistości i czerpanie z niej radości. Jednakże neurotyk postrzega i rozumie tę rzeczywistość w sposób prawidłowy. Poza obszarem symptomów jego kontakt z otoczeniem jest normalny. Przy poważnych zaburzeniach przystosowania sytuacja jest odmienna. Osoba psychotyczna pozbawiona jest kontaktu ze swoim otoczeniem.

You may also like...