Reumatyzm pozastawowy

Te same czynniki mechaniczne, uszkadzające stawy, mogą oddziaływać na te struktury, które biorą udział w czynnościach ruchowych i w utrzymywaniu statyki ustroju. Wchodzą tu w grę: siła mięśni i siła grawitacyjna. Przeciążenie prowadzi w pierwszym rzędzie do uszkodzenia przyczepów ścięgien i wiązadeł (enthesitis, enthezopathia). W miejscu przyczepu powstaje bolesny stan zapalny, mogą w nim tworzyć się ogniska kostnienia . Przez bliskie sąsiedztwo mogą też być wciągnięte w miejscowy odczyn zapalny pochewki ścięgien i kaletki maziowe. Tego rodzaju trójzespół: enthesitis, bursitis, tendovaginitis leży u podstawy większości lokalnych stanów bólowych w okolicy stawu. Zespół bolesnego barku, którego przyczyną w 95% przypadków jest stan podrażnienia przyczepu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego do guzka większego kości ramieniowej. Zespól bolesnego łokcia, wywołany podrażnieniem przyczepu ścięgna mięśnia prostującego dłoń do nadkłykcia bocznego kości ramieniowej lub przyczepu ścięgna mięśnia zginającego dłoń do nadkłykcia przyśrodkowego. Zespół bolesnego biodra (peiiaithritis coxae), spowodowany podrażnieniem przyczepu mięśnia pośladkowego średniego do krętarza wielkiego. Zespól podrażnienia przyczepa ścięgna mięśnia przywodziciela wielkiego uda do nadkłykcia przyśrodkowego kości udowej. Jeśli towarzyszą temu zwapnienia w tej okolicy, to określa się taki stan nazwą zespołu Pellegrini-Stieda. Podobne zespoły występują w okolicy przyczepu ścięgna Achillesa, rozcięgna podłużnego stopy, przyczepów do wyrostków ościstych szyjnych itd. Chorobie nie towarzyszą: gorączka, przyspieszenie opadania krwinek, ani inne wskaźniki stanu zapalnego. Niekiedy wygasły proces ulega zaostrzeniu przy ponownym zadziałaniu czynnika przeciążającego lub pod wpływem banalnej infekcji kataralnej.

You may also like...