Skąd się biorą postawy

Oczywiste jest, że nie rodzimy się z gotowymi postawami, ale stopniowo, w ciągu całego życia, rozwijamy je w sobie. W pierwszych latach dzieciństwa kształtuje się wiele postaw poprzez związki z rodzicami i członkami najbliższej rodziny. Kiedy dziecko przejawia postawy, które są akceptowane przez rodziców, wzmacniają je oni przez aprobatę i pochwały. A zatem następuje uczenie się postaw. W miarę jak dziecko rośnie, szczególnie gdy rozpoczyna szkołę, inne grupy społeczne zaczynają wpływać na jego postawy. Często przejawiamy konformizm, ponieważ chcemy być akceptowani przez daną grupę i — aby to uzyskać — przyjmujemy postawy członków tej grupy. Nasze postawy kształtują się także w trakcie bezpośredniego kontaktu z przedmiotem postawy. Przywołajmy następujący przykład: ktoś kupił samochód, lecz okazuje się, że ma on liczne techniczne usterki. Osoba ta bardzo prędko wytworzy w sobie negatywną postawę wobec wszystkich samochodów danej firmy. Przyznając się, że wszyscy mamy określone postawy, winniśmy wobec tego zapytać, jaką funkcję pełnią one w naszym codziennym życiu. Psychologowie wyróżnili wiele kategorii funkcji pełnionych przez postawy. Jedną z kategoryzacji zaproponował Daniel Katz. Sądzi on, że postawy pełnią u jednostki cztery funkcje.

You may also like...