Torbiel wątroby

Symptomatyka, z uwagi na nakładanie sią na poprzednią chorobą wątroby (marskość), jest najczęściej niecharak-terystyczna i często niezauważalna. Zwykle pierwszym objawem subiektywnym jest ból w nadbrzuszu, a obiektywnym i wdrażającym dalsze badania jest wyczucie guza wątroby lub zauważenie uwypuklenia nadbrzusza albo wreszcie zauważenie guza w czasie laparoskopii. Pomocne mogą być te same badania dodatkowe, które wymieniono przy nowotworach wtórnych wątroby. Nie zawsze stwierdza się obecność antygenu HB lub odnośnych przeciwciał oraz a-fetoproteiny. Identyfikacja może nastąpić za pomocą biopsji. Leczenie operacyjne stało się możliwe z chwilą rozwoju techniki resekcji płata wątroby. Guz wątroby może być też torbielą (cystitis hepatis). Torbiele mogą być pochodzenia wrodzonego, bądź to pojedyncze, bądź mnogie. Mogą być następstwem urazu. Wreszcie mogą być tworem jednokomorowym lub wielokomo-rowym, zawierającym echinokoka. Wtedy zmiana sadowi się najczęściej w prawym płacie wątroby i rośnie, rozpierając go i prowadząc do ucisku na krążenie żylne z objawami nadciśnienia wrotnego. Guz palpacyjnie twardy daje się lepiej ujawnić za pomocą angiogra-fii, echosonografii, scyntygrafii, a zwłaszcza laparoskopii. Nie należy go nakłuwać. Radiologicznie można też wykazać zwapnienia.

You may also like...