Uchylkowość jelita

Uchyłki w jelicie cienkim najczęściej spotyka się w dwunastnicy, a częstość ich występowania maleje w kierunku dystalnym. Obecność ich nie powoduje dolegliwości. Objawy pojawiają się dopiero przy zastoju pokarmów i ucisku wywieranym przez olbrzymie uchyłki lub przy ich stanie zapalnym. Czasami są siedliskiem wrzodu i mogą się też ujawnić przy okazji krwotoku. Rozpoznaje się je badaniem radiologicznym, natomiast do ujawnienia wymienionych zmian wtórnych bardzo cenna jest fibroskopia, szczególnie w zakresie dwunastnicy. Leczenie zachowawcze zapalenia wymagać może żywienia sondą jelitową, stosowania antybiotyków lub sulfonamidów. Tylko nieliczne przypadki z poważnymi powikłaniami wymagają leczenia operacyjnego. W celu zapobiegania uchyłkowatości jelita grubego zaleca się unikanie potraw pozbawionych niestrawnych resztek, np. mąki zbyt oczyszczonej od otrębów. Uchyłek Meckela (pozostałość po przewodzie żółtkowym) bywa przyczyną krwotoków oraz niedrożności, może też być punktem wyjścia nowotworu. Obecność jego wykazać można scyntygraficznie. Leczenie operacyjne. Zaleca się też sprawdzenie w czasie każdej laparotomii jego ewentualnej obecności (występuje w 2% przypadków), aby go profilaktycznie usunąć, nawet jeśli aktualnie nie wykazuje powikłań.

You may also like...