Uwarunkowanie uprzedzenia

Wiele innych zachowań z życia codziennego ma swoje źródła w uwarunkowaniach postaw emocjonalnych i od tych uwarunkowań zależy. Uprzedzenia religijne lub rasowe, które nie zostały spowodowane bezkrytycznym przejęciem postaw rodziców, bywają często rezultatem odosobnionych zdarzeń. Nieraz jednostkowe niemiłe doświadczenie z pojedynczym przedstawicielem innej rasy czy religii może być wystarczająco silne, by doszło do trwałego skojarzenia niemiłej okoliczności z całością danej rasy lub religii. Takie uproszczone osądy polegające na skojarzeniach bywają nie tylko negatywne, ale również pozytywne. Wykorzystuje to w znacznym stopniu reklama, starając się przenieść pozytywne nastawienie ludzi do określonych postaci ze świata rozrywki na lansowane w sprzedaży produkty i trwale z nimi skojarzyć. Znaną w reklamie zasadą pomagającą wylansować dany towar jest apelowanie do emocji potencjalnych klientów, co jest znacznie skuteczniejsze niż kierowanie reklamowej perswazji do intelektu nabywców. Pokazuje się więc gwiazdy filmowe i znanych sportowców zaciągających się papierosem wybranej marki. Popularna aktorka śpi pod prześcieradłem z reklamowanego syntetyku. Gdzie indziej widzimy śpiewaczkę operową, która zajada ulubione płatki.

You may also like...