Zaburzenia ruchu

Zaburzenia ruchu, poza porażeniami nerwowymi i pierwotnymi dystrofiami mięśni lub miastenią, bywają uwarunkowane: a) bólem odczuwanym przy napinaniu zmienionych zapalnie tkanek. b) przykurczam! i zwłóknieniami ścięgien i mięśni, a także torebek stawowych i wiązadeł, powstałymi na skutek zmian zapalnych, unieruchomienia, c) rozerwaniem ścięgna, d) „progami” kostnymi, powstałymi wskutek zniszczenia chrząstki stawowej i nasady kostnej lub tworzenia się wyrośli kostnych, e) patologicznym zwichnięciem lub nadwichnięciem, f) skostnieniem tkanek okołostawowych. Najczęściej współistnieje kilka tych czynników. Zmianom w układzie ruchu zaliczanym do zapalnych towarzyszą objawy ogólnoustrojowe, będące bądź wyrazem nieswoistego odczynu zapalnego (zwyżka temperatury, przyspieszenie opadania krwinek czerwonych, zwiększenie w surowicy seromukoidu, białko C-re-aktywne), bądź odczynu immunologicznego (hipergammaglobulinemia, występowanie zwiększonego miana krążących przeciwciał, zmniejszona reaktywność typu komórkowego), czasem też niedokrwistość, hiposyderemia, hipoalbuminemia.

You may also like...