Zapalenie stawów w przebiegu gorączki

Pierwszy rzut gorączki reumatycznej (g.r.) występuje w 99% przypadków między 4 a 30 rokiem życia, przy czym największy odsetek zachorowań przypada na wiek 6—18 lat. Po 30 roku życia pierwszy rzut zapalenia stawów praktycznie nie występuje (< l%). Nawroty zapalenia stawów w g.r. zdarzają się przeważnie w 5 pierwszych latach, licząc od początku choroby. Z reguły w g.r. pierwszym stawem, który ulega procesowi zapalnemu jest kolano, staw skokowy, nadgarstek, staw barkowy, staw łokciowy. Nie jest to g.r., jeśli ból lub obrzęk pojawia się najpierw w drobnych stawach rąk, stóp lub w stawie biodrowym. W rozwiniętym okresie choroby zajęte jednak mogą być nawet wszystkie stawy. Zapalenie stawów w g.r. cechuje zmienność lokalizacji i nasilenia niemal z dnia na dzień. Jeśli zapalenie stawów utrzymuje się monotonnie w jednym lub w dwóch stawach przez kilka tygodni — przemawia to przeciw rozpoznaniu g.r.. Zapalenie stawów w przebiegu g.r. ustępuje nawet bez leczenia przed upływem 6 tygodni. Jeśli zapalenie stawów utrzymuje się dłużej niż 2 miesiące, to należy zrewidować rozpoznanie. Tak samo nie można pozostać przy rozpoznaniu g.r., jeśli pojawią się zmiany w obrazie rentgenowskim lub wytworzą się zniekształcenia.

You may also like...