Zawiść

Zawiść występuje w największym nasileniu między trzecim a czwartym rokiem życia. Statystyki wykazują, że dwie trzecie zawistnych dzieci to dziewczynki. Bardziej zawistne są jednostki o wysokiej inteligencji. Najsilniejszą zawiść budzi rodzeństwo wtedy, gdy różnica wieku wynosi od półtora roku do trzech i pół lat. Najstarsze dziecko w rodzinie częściej przeżywa uczucie zawiści niż młodsze rodzeństwo. To ono było niegdyś w centrum uwagi. Młodsze dzieci są bardziej skłonne dzielić się z innymi miłością rodziców. Trzeba jednak zaznaczyć, że uczucie zawiści nie zawsze powstaje — nie jest to regułą nawet w przypadku najstarszego dziecka. Istnieje rozpowszechniony pogląd, że takiej postawie dziecka wobec nowo narodzonego brata lub siostry można zapobiec, jeśli się dziecko odpowiednio na to wydarzenie przygotuje. Badania jednak wykazują, że owo przygotowanie nie zawsze jest czynnikiem eliminującym zawiść. Wiele małych dzieci odczuwa zawiść również wobec innych członków rodziny. Ponieważ dziecko stale przebywa z matką, dochodzi do przekonania, że należy ona wyłącznie do niego. Z tego powodu zaczyna gniewać się na nią za jej uczucia do ojca, który tym samym staje się obiektem zawiści. Czasami młodsze dziecko czuje się urażone tym, że starsze rodzeństwo ma określone przywileje. Zaczyna być zazdrosne, zwłaszcza jeśli rodzice dokuczają mu, porównując z dzieckiem starszym.

You may also like...