Zespól niedokrwienia jelit

Jelito cienkie zaopatrywane jest w krew głównie przez tętnicę krezkową górną, która wspomagana jest licznymi anastomozami odchodzącymi od gałęzi tętnicy trzewnej i tętnicy krezkowej dolnej. Rozgałęzienia tych tętnic cechuje silnie rozwinięte usieciowanie, zapewniające ukrwienie nawet w razie niedrożności pojedynczych gałęzi. Niedokrwienie jelit zależy nie tylko od. zmian lokalnych w poszczególnych tętnicach, ale i od zmian hemodynamiki w krążeniu dużym oraz od mikrokrążenia jelitowego. Niedokrwienie może być ostre i przewlekłe. Niedokrwienie ostre wywołane zamknięciem tętnicy powstać może z powodu zmian zakrzepowych w miażdżycowych naczyniach, tętniaka rozwarstwiającego aorty brzusznej lub zatoru. Możliwe jest też z powodu zmian zakrzepowych w żyłach krezkowych. Dużą rolę oprócz miażdżycy może tu odgrywać niedomoga krążenia, napad arytmii, ostra hipowolemia, zapaść, czynniki zwiększające krzepliwość krwi, np. leki diuretyczne i upośledzenie samego krążenia w błonie śluzowej. Podobnie jak w krążeniu wieńcowym, zatkaniu tętnicy krezkowej może towarzyszyć obraz kliniczny bardzo różnorodny: od gwałtownych i dramatycznych do bardzo nikłych objawów. Choroba zwykle objawia się nagłym silnym bólem kurczowym, nie umiejscowionym, biegunką, często krwawą. W ciągu kilku godzin bóle łagodnieją, ale w dysproporcji do tego stan chorego pogarsza się aż do zapaści, podnosi się temperatura, brzuch jest wzdęty.

You may also like...